LİSE

Bilgi toplumunun gerektirdiği duygusal ve zihinsel zekasını dengeli kullanabilen; düşünen sorgulayan ve birlikte başarmayı ilke edinen; kendi anadilinin yanısıra hedef dilleri Almanca ve İngilizce’yi Avrupa Birliği dil standardlarına göre kullanabilen; okulun yarattığı güven ortamında fiziksel, akademik becerilerini geliştirebilen ve sosyal, kültürel birikimlerini artırabilen; evrensel değerlere duyarlı ve saygılı; kendi gerçekliği doğrultusunda kariyer planını yapabilen; yüksek öğretimin ve iş dünyasının aradığı yetenekleri özümsemiş; özgüvenli öğrenciler yetiştirmek üzere uluslararası kalite normlarına göre eğitim vermek temel varlık sebebimizdir.